Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
close

filter

1 2 3 4 5 6
Karandi-37 Blue(ZK3W-1237) Karandi-37 Blue(ZK3W-1237)
8% OFF

Karandi-37 Blue(ZK3W-1237)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

Karandi-34 Blue(ZK3W-1234) Karandi-34 Blue(ZK3W-1234)
5% OFF

Karandi-34 Blue(ZK3W-1234)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Karandi-39 Olive Green (ZK3W-1239) Karandi-39 Olive Green (ZK3W-1239)
8% OFF

Karandi-39 Olive Green (ZK3W-1239)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

Karandi-38 Blue(ZK3W-1238) Karandi-38 Blue(ZK3W-1238)
8% OFF

Karandi-38 Blue(ZK3W-1238)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

Karandi-36 Pink (ZK3W-1236) Karandi-36 Pink (ZK3W-1236)
5% OFF

Karandi-36 Pink (ZK3W-1236)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Karandi-35 Pink(ZK3W-1235) Karandi-35 Pink(ZK3W-1235)
5% OFF

Karandi-35 Pink(ZK3W-1235)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Karandi-32 Maroon (ZK3W-1232) Karandi-32 Maroon (ZK3W-1232)
5% OFF

Karandi-32 Maroon (ZK3W-1232)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Marina-10 Black (ZM2W-1610) Marina-10 Black (ZM2W-1610)
11% OFF

Marina-10 Black (ZM2W-1610)

Rs.2,750.00 Rs.2,450.00

Karandi-27 Black(ZK3W-1227) Karandi-27 Black(ZK3W-1227)
8% OFF

Karandi-27 Black(ZK3W-1227)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

1 2 3 12

Karandi-49 Maroon (ZK3W-1249)

Rs.5,550.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-50 Dark Blue (ZK3W-1250)

Rs.5,550.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-54 Brown(ZK3W-1254)

Rs.5,550.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-41 Black(ZK3W-1241)

Rs.6,050.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-44 Purple(ZK3W-1244)

Rs.6,050.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-45 Yellow(ZK3W-1245)

Rs.6,050.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-47 Grey(ZK3W-1247)

Rs.6,050.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-37 Blue(ZK3W-1237) Karandi-37 Blue(ZK3W-1237)
SALE

Karandi-37 Blue(ZK3W-1237)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-34 Blue(ZK3W-1234) Karandi-34 Blue(ZK3W-1234)
SALE

Karandi-34 Blue(ZK3W-1234)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-39 Olive Green (ZK3W-1239) Karandi-39 Olive Green (ZK3W-1239)
SALE

Karandi-39 Olive Green (ZK3W-1239)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-38 Blue(ZK3W-1238) Karandi-38 Blue(ZK3W-1238)
SALE

Karandi-38 Blue(ZK3W-1238)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-36 Pink (ZK3W-1236) Karandi-36 Pink (ZK3W-1236)
SALE

Karandi-36 Pink (ZK3W-1236)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-35 Pink(ZK3W-1235) Karandi-35 Pink(ZK3W-1235)
SALE

Karandi-35 Pink(ZK3W-1235)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-32 Maroon (ZK3W-1232) Karandi-32 Maroon (ZK3W-1232)
SALE

Karandi-32 Maroon (ZK3W-1232)

Rs.6,050.00 Rs.5,750.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

Marina-10 Black (ZM2W-1610) Marina-10 Black (ZM2W-1610)
SALE

Marina-10 Black (ZM2W-1610)

Rs.2,750.00 Rs.2,450.00

Shirt : Embroidered Winter marina (1.25 meter) Back/Sleeves: Light Boti Work (1.50 meter ) Trouser : Plain Marina  Stuff (2.50 meter)                                

Karandi-27 Black(ZK3W-1227) Karandi-27 Black(ZK3W-1227)
SALE

Karandi-27 Black(ZK3W-1227)

Rs.6,050.00 Rs.5,550.00

Shirt : Embroidered Winter Karandi (2.50  meter) Dupatta: Chiffon Embroidered (2.50 meter) Trouser : Plain Karandi Stuff (2.50 meter)                                

1 2 3 12